[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#444444“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”CÔNG TY TNHH ACTIVE VIETNAM FACTORY” head_title_fsize=”font-size:16px;line-height:1.5;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:400;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”10″ spc_tablet_height=”10″ spc_tablet_sm_height=”10″ spc_phone_height=”10″ spc_phone_sm_height=”10″][kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#000000″ head_title_fsize=”font-size:36px;line-height:1.5;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:16px;line-height:1.8;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Theme font;font-weight:300;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Ngày thành lập: 23/05/2013
Vốn điều lệ: 4.200.000.000 đồng
Địa chỉ: E3, Khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim,
Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam”
Điện thoại: 02723 733 500 Fax: 02723 733501
Đại diện: Ông NISHIYAMA TETSUYA Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Web: www.activevn.com
Người lao động: 20 người Việt Nam, 01 người Nhật Bản[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″][kswr_animationblock anch_duration=”1″ anch_delay=”0.3″ anch_type=”fadeInUp” anch_reanimate=”false”]
[/kswr_animationblock]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#444444“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH” head_title_fsize=”font-size:16px;line-height:1.6;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:400;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#000000″ head_title_fsize=”font-size:36px;line-height:1.5;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:16px;line-height:1.8;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Theme font;font-weight:300;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là năm 2013.
Việt Nam là một đất nước tốt, các nhân viên cũng làm việc chăm chỉ
“Tôi muốn tiến hành sản xuất gia công nhiều lĩnh vực khác nhau cho thị trường Châu Á đang phát triển.”
“Công ty chúng tôi đang tiến hành gia công tiện phay cho các loại nguyên liệu khác nhau như : nhôm hợp kim, thép, inox, nhựa.”
Linh kiện xe máy là một bộ phận quan trong đòi hỏi sự chính xác và hoàn thiện cao
Điểm mấu chốt là triệt để quản lý chất lượng sản phẩm
Chúng tôi sẽ sản xuất sản phẩm tốt theo chất lượng nhật bản
Chúng tôi mong nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng Nhật Bản, Châu Á[/kswr_heading]
[kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″][kswr_animationblock anch_duration=”1″ anch_delay=”0.3″ anch_type=”fadeInUp” anch_reanimate=”false”][kswr_carouselslider crsl_type=”vertical” crsl_speed=”300″ crsl_autoplayspeed=”5000″ crsl_desk_slidestoshow=”1″ crsl_tablet_slidestoshow=”1″ crsl_mobile_slidestoshow=”1″ crsl_slides_margin=”0″ crsl_arrows_style=”style6″ crsl_arrows_size=”15″ crsl_arrows_bgsize=”35″ crsl_arrows_clr=”#ffffff” crsl_arrows_bgclr=”#00aef0″ crsl_arrows_br_radius=”0″ crsl_tablet_breakpoint=”995″ crsl_phone_breakpoint=”550″ crsl_infinite=”true” crsl_autoplay=”true” crsl_adaptiveheight=”true” crsl_centermode=”false” crsl_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” crsl_dots_enable=”false” crsl_arrows_enable=”true”][kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_hover_enabled=”off” hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”0″ hover_image_border_color=”” hover_image_overlay_enabled=”off” hover_image_button_enabled=”off” hover_image_info_enabled=”off” hover_image_image=”16465″ hover_image_el_margin=”margin-top:0;margin-bottom:0;” hover_image_link=”url:%23|||”][kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_hover_enabled=”off” hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”0″ hover_image_border_color=”” hover_image_overlay_enabled=”off” hover_image_button_enabled=”off” hover_image_info_enabled=”off” hover_image_image=”16467″ hover_image_el_margin=”margin-top:0;margin-bottom:0;” hover_image_link=”url:%23|||”][kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_hover_enabled=”off” hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”0″ hover_image_border_color=”” hover_image_overlay_enabled=”off” hover_image_button_enabled=”off” hover_image_info_enabled=”off” hover_image_image=”16462″ hover_image_el_margin=”margin-top:0;margin-bottom:0;” hover_image_link=”url:%23|||”][kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_hover_enabled=”off” hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”0″ hover_image_border_color=”” hover_image_overlay_enabled=”off” hover_image_button_enabled=”off” hover_image_info_enabled=”off” hover_image_image=”16463″ hover_image_el_margin=”margin-top:0;margin-bottom:0;” hover_image_link=”url:%23|||”][/kswr_carouselslider][/kswr_animationblock]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#444444“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”CÔNG TY THÀNH VIÊN” head_title_fsize=”font-size:16px;line-height:1.5;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:400;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”10″ spc_tablet_height=”10″ spc_tablet_sm_height=”10″ spc_phone_height=”10″ spc_phone_sm_height=”10″][kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#000000″ head_title_fsize=”font-size:36px;line-height:1.5;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;font-style:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:16px;line-height:1.8;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:300;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Công ty Cổ Phần Active
Công ty Cổ Phần N-FAST[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”50″ spc_tablet_height=”50″ spc_tablet_sm_height=”50″ spc_phone_height=”50″ spc_phone_sm_height=”50″]